Cymorth Gamblo Am Ddim, Cyfrinachol, anfeirniadol

Rydym yn cynnig cymorth gamblo cyfrinachol am ddim ledled Cymru a’r De Orllewin.

Mae llawer o ffyrdd gwahanol y gallwch gysylltu â ni. Llenwch ein ffurflen Cael Cymorth cyfrinachol. Ffoniwch 0330 1340 286 i gael sgwrs neu anfonwch e-bost

free, confidential help with your gambling decorative image

MAE ANGEN HELP ARNAF OHERWYDD GYDA’M GAMBLO

Cymorth a chyngor cyfrinachol ac am ddim ar gaethiwed i unrhyw un yr effeithir arno gan broblem gamblo yng Nghymru a’r De Orllewin.

free resources to help stop gambling decorative image

ADNODDAU GAMBLO AM DDIM

Adnoddau i’ch helpu i ddechrau rheoli eich gamblo.

Cynnwys asesiad am ddim o’ch arferion gamblo, a’n canllaw cymorth manwl.

image depicting a family and home

POBL ERAILL YR EFFEITHIR ARNYNT

Ydych chi wedi cael eich effeithio gan gamblo rhywun sy’n agos atoch chi?

Cysylltwch heddiw i gael cefnogaeth arbenigol

Chwilio am gymorth? Cliciwch yma, anfonwch neges a byddwn yn ymateb cyn gynted ag sy’n bosibl
Lived experience gambling relapse prevention group

PROFIAD BYWYD GO IAWN

Mae grŵp Profiad Go Iawn Ara yn annog ac yn hyrwyddo lleisiau’r rhai sydd â phrofiad uniongyrchol o gamblo problemus.

learn how to self exclude from gambling sites

HUNAN-WAHARDD

Dysgwch sut i wahardd eich hun rhag gamblo gan ddefnyddio meddalwedd a dulliau eraill.

gambling awareness workshops for young people

GWASANAETH POBL IFANC

Rydym yn cynnal gweithdai ymwybyddiaeth gamblo am ddim i bobl ifanc a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

Rydym yn gweithio

Rydym yn gweithio yn:

Cymorth gyda gamblo

Rydym yn cynnig cymorth am ddim gyda gamblo problemus, gan gynnwys:

  • Cyngor a chwnsela cyfrinachol ac am ddim
  • Meddalwedd rhwystro am ddim
  • Pecyn hunan-wahardd
  • Cymorth i atal rhag dechrau gamblo eto
  • Grwpiau profiadau go iawn
  • Cymorth i bobl eraill yr effeithir arnynt
  • Sesiynau hyfforddiant ymwybyddiaeth am ddim i weithwyr proffesiynol
  • Cefnogaeth i gymunedau sy’n amrywiol yn ddiwylliannol ac yn ieithyddol
  • Gwasanaethau i Bobl Ifanc

Dydych chi ddim ar eich pen eich hun

Ein neges bwysicaf:

Os ydych chi’n ei cael trafferth gyda niweidiau gamblo, dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Mae ymchwil yn awgrymy bod hyd at 340,000 o bobl yn y DU yn cael problemau gamblo. Mae 2 filiwn o bobl eraill mewn perygl o ddatblygu niweidiau. Ar gyfartaledd, mae gamblo anrhefn rhywun yn effeithio ar 6-10 o bobl. Mae’r rhain yn cynnwys partneriaid, plant, ffrindiau a chydweithwyr.

Gallwn ni helpu – ceisiwch gymorth heddiw.