Ddydd Sadwrn 27ain Mehefin, cyfwelodd Ali Vowles o BBC Radio Bristol â Robbie Thornhill (ARA) ar y sioe frecwast “Saturday Morning”. Fe wnaethant drafod sut mae gamblwyr problemus wedi ymdopi yn ystod y cyfnod cau Covid-19, a sut mae ARA wedi parhau i gefnogi clientiau. I wrando ar y cyfweliad llawn, cliciwch ar y chwaraewr sain uchod.