Asesiad Risg Covid-19 ar gael i’w weld yma

Mae gan ARA a systemau asesu risg a chynlluniau parhad busnes cadarn ar waith i liniaru bygythiadau pandemig COVID-19. Adolygir y rhain yn rheolaidd yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr, a chyswllt â Chyngor Dinas Bryste. Mae diogelwch cleientiaid a staff o’r pwys mwyaf i ni, ac mae’r asesiad risg (ar y cyd â dogfennaeth arall) yn mynegi’r hyn a wnawn i sicrhau bod staff yn gallu gweithio’n ddiogel ac i amddiffyn ein cleientiaid bregus.

Am ragor o wybodaeth, anfonwch neges e-byst atom i info@recovery4all.co.uk