ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

GALLWCH GOFYN I DDARPARWR GAMBLIO I’CH EITHRIO OS Y DYMUNWCH

Hunan-eithrio

Mae hunan-wahardd yn golygu gofyn i’ch darparwr gamblo eich gwahardd rhag gamblo gyda nhw am gyfnod o amser, rhwng chwech a deuddeg mis fel arfer ond gall hyn fod am hyd at bum mlynedd ar gyfer gamblo ar-lein. Rhaid i bob darparwr gamblo ym Mhrydain roi’r opsiwn hwn i ddefnyddwyr, gan ganiatáu i unrhyw gwsmer sydd wedi dilyn y weithdrefn ac wedi gofyn am hunan-waharddiad gael ei wrthod i wasanaeth a chael ei atal rhag gamblo yn ystod y cyfnod hwn.

Hunan-eithrio ar-lein

www.gamstop.co.uk

Mae cam cyntaf cynllun cenedlaethol hunan-waharddiad ar-lein rhad ac am ddim y DU yn cynnwys nifer fawr o ddarparwyr ar-lein (ond nid pob un). Maes o law bydd yn ofynnol i’r Comisiwn Gamblo ymuno â phob cwmni.

Ac eithrio’ch hun o wefannau penodol

Os ydych chi’n defnyddio ffôn symudol, gliniadur, cyfrifiadur personol neu “tablet”.

Er mwyn eithrio’ch hun o’ch gwefan gamblo gweithredwyr, darganfyddwch y dudalen we o’r enw “Gamblo Cyfrifol”. Ffordd hawdd o wneud hyn yw dim ond mewnbynnu enw’r gweithredwr i fewn I “Google”, ac yna’r geiriau gamblo cyfrifol; e.e. bydd mewnbynnu “Gamblo Cyfrifol Paddy Power” yn codi’r ddolen hon https://responsiblegaming.paddypower.com/. O’r fan hon, gallwch wedyn eithrio’ch hun o’ch cyfrif ar-lein Paddy Power ar eich holl ddyfeisiau.

Ac eithrio’ch hun o bob gwefan gamblo bosibl gan ddefnyddio meddalwedd.

Mae’r meddalwedd isod yn ceisio rhwystro gwefannau gamblo yn benodol, sef:

www.gamblock.com

(Cyfrifiaduron Windows, Mac, Iphones ac Android)

Mae’r wefan ganlynol yn cynnig meddalwedd blocio gyffredinol, felly gallant rwystro mwy na gwefannau gamblo yn unig, sef:

www.netnanny.com

Mae “Net Nanny” yn feddalwedd blocio gyffredinol ac mae’n gweithio ar gyfrifiaduron Windows, Apple, a ffonau Android. Mae’r cynnyrch hwn yn caniatáu i berchennog cyfrifiadur rwystro a hidlo cynnwys y rhyngrwyd, gosod cyfyngiadau amser ar eu ddefnydd, a rhwystro gemau cyfrifiaduron desg.

Siopau Betio

Nid oes angen i chi ymweld â siop fetio mwyach i eithrio, a gallwch hunan-eithrio o fwy nag un siop fetio yn eich ardal. Ffoniwch 0800 2942060 neu ymwelwch â https://self-exclusion.co.uk/

Casinos

I hunan-eithrio o holl gasinos y DU ewch i:

http://www.nationalcasinoforum.co.uk/volunte-self-exclusion-sense/ ar gyfer y dudalen wybodaeth. Os nad ydych chi am ymweld â chasino i eithrio, gallwch ddefnyddio’r ddolen ganlynol ar gyfer y ffurflen gofrestru yn lle, sef:

http://www.nationalcasinoforum.co.uk/wp-content/uploads/2018/06/ef.pdf

Neuaddau Bingo

Gallwch chi ddechrau’r broses o hunan-eithrio trwy lenwi’r ffurflen ar-lein, sef:

https://www.bingo-association.co.uk/self-exclusion Fel arall, gallwch ymweld â’ch Bingo lleol.

Arcedau

Gofynnwch i’r staff am wybodaeth am eu cynllun hunan-wahardd. Gall staff hefyd gynghori ynghylch ag eithrio o arcêd eraill yn eich ardal. Gallwch eich eithrio o 6 hyd at 12 mis, a gellir ymestyn y cyfnodau hyn. Am fwy o fanylion, ewch i: https://bacta.org.uk/self-exclusion/