ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

Adferiad (enw) / rɪˈkʌv (ə) ri

Dychwelyd i gyflwr iechyd, meddwl neu gryfder arferol

Yn Ara, credwn yn angerddol y gall pobl newid ac adfer. Dyna pam yn 2012 y gwnaethom sefydlu “Caffi Arc” yn Eglwys St Mary yn Redcliffe, ermwyn helpu pobl i guro dibyniaeth, i wella iechyd meddwl gwael, ac i herio achlysuron o dlodi ac anobaith. Roeddem am helpu pobl mewn adferiad i fyw bywydau pwrpasol a chynnal eu sobrwydd trwy ddarparu ystod eang o gyfleoedd addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

a dyfalu beth? Fe weithiodd

Pan gododd y cyfle i weithio gyda’r “RWA” yn 2020, gwnaethom neidio ar y cyfle. Mae ymrwymint “RWA” i wella iechyd meddwl trwy defnyddio celf a chrefft, a chreadigrwydd, yn mynd law yn llaw â’n pwrpas cymdeithasol. Trwy ymweld â’n caffis, rydych chi’n rhoi hwb cadarnhaol i’n gweithwyr, tra hefyd yn mwynhau coffi a bwyd gwych!

Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan caffi, sef http://www.arccafebristol.co.uk/ neu dywedwch “helo” a dilynwch ein newyddion trwy’r cyfryngau cymdeithasol trwy’r dolenni isod.

O sgil effeithiau pandemig COVID-19, mae’r caffis ar gau ar hyn o bryd.