ANGEN CYMORTH GYDA FY GAMBLIO
Llety ARA
Porth i Landlordiaid
Loading...

Gwirfoddoli Gyda Ni

Yn Ara, mae gwirfoddoli yn chwarae rhan bwysig wrth ddiwallu anghenion ystod eang o bobl sydd â dibyniaethau alcohol, cyffuriau a gamblo. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyffrous i wirfoddolwyr ddefnyddio eu sgiliau wrth helpu ein cleientiaid. Rydym bob amser yn chwilio am bobl ymroddedig a brwdfrydig sy’n rhannu ein dull a’n gwerthoedd.

5 RHESWM I WIRFODDOLWR:

  • Gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn
  • Dewch i gwrdd â phobl newydd
  • Ennill sgiliau a phrofiad newydd
  • Mae’n dda i’ch iechyd a’ch lles
  • Byddwch yn ennill persbectif newydd

Cyfleoedd Gwirfoddoli

Rydym yn hysbysu cyfleoedd gwirfoddoli penodol fel y maent yn ymddangos. Er hyn, ac ar gyfer ymholiadau cyffredinol anfonwch e-bost atom I info@recovery4all.co.uk, neu am sgwrs anffurfiol, rhowch alwad i ni ar rhif ffon 0330 1340 286.

Rhowch help llaw i ni i wneud newid cadarnhaol wrth ddefnyddio’ch doniau, a chysylltu â’ch cymuned.

Volunteer Administrator/Receptionist

Contract / Oriau: Parhaol / Rhan Amser (4 diwrnod / 28 awr yr wythnos)
Yn seiliedig: Bryste
Cyflog: Band 5

Ymgeisiwch Nawr